201802.16
2

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ…

in Νέα

Είναι πολλές οι φορές που διαχειριστές πολυκατοικιών ή μέρος των συνιδιοκτητών απευθύνονται σε εμάς  για προβλήματα που ανακύπτουν από την μη πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών, ιδίως όταν κάποιοι πληρώνουν και κάποιοι όχι, ή όταν άπαντες καταβάλλουν κοινόχρηστα πλην όμως ο/η διαχειριστής έχει κάνει κακή διαχείριση εως και τελέσει υπεξαίρεση.

Το ζήτημα αυτό απασχολεί το 98% των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων σε  πολυκατοικίες , με πλείστα αναδυόμενα προβλήματα , αστικά και ποινικά, και με άμεσο, την διαταραχή των σχέσεων των ιδιοκτητών μεταξύ τους, αλλά και την απαξίωση των κοινοχρήστων χώρων , συνεπώς και της περιουσίας εκάστου.

Το πρόβλημα αυτό καθίσταται εξίσου έντονο και διαρκές όταν κάποιος μπορεί μεν να μην διαμένει στην πολυκατοικία αυτή, πλην όμως εκμισθώνει το διαμέρισμά του, ώστε το πρόβλημα μετατίθεται στον μισθωτή και κατ’ επέκτασιν στην ίδια τη σύμβαση της μίσθωσης.

Ανά περίπτωση οι λύσεις που προτείνονται ποικίλλουν, αρχικά σε εξωδικαστικό επίπεδο, εν συνεχεία σε δικαστικό. Ακόμα δε και τότε όμως, η διαχείριση και η είσπραξη των απαιτούμενων κονδυλίων για την επίλυση του θέματος δικαστικώς, προϋποθέτει   είσπραξη κοινοχρήστων, ή Απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης, γεγονός εξίσου δυσχερές που καθιστά το πρόβλημα διαιωνιζόμενο!  Ωστόσο ορισμένοι διαχειριστές αυτοβούλως καταλήγουν σε μέτρα που αν τεθούν ενώπιον Δικαστηρίου δεν θα κριθούν και τόσο νόμιμα !

Με ένα  τέτοιο « μέτρο» ασχολήθηκε το Ειρηνοδικείο Πατρών και εξέδωσε την υπ’ άριθμ. 137/2017 Απόφαση.  Συγκεκριμένα,  ο διαχειριστής πολυκατοικίας, μετά από πολλές οχλήσεις σε έναν συνιδιοκτήτη για τη καταβολή κοινοχρήστων δαπανών που τον βάραιναν, προέβη στην ανάρτηση σε εμφανές σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας   ενός σημειώματος- ανακοίνωσης  που έλεγε ότι «ο κος τάδε χρωστάει κοινόχρηστα τόσων ευρώ + ποινική ρήτρα άλλων τόσων ευρώ » .

Το Δικαστήριο που επιλήφθηκε μετά από αγωγή του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη κατά του διαχειριστή ,  δικαίωσε τον ιδιοκτήτη- ενάγων- οφειλέτη , κρίνοντας  ότι με την ενέργειά του αυτήν, την οποία είδαν και τρίτοι – επισκέπτες της πολυκατοικίας και όχι μόνο οι λοιποί συνιδιοκτήτες,  ο διαχειριστής – εναγόμενος παραβίασε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα , καθώς οι οφειλές κοινοχρήστων αποτελούν μεν  απλά δεδομένα (όχι προσωπικά και ευαίσθητα) πλην όμως  ενέργεια αυτή χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη στοιχειοθέτησε την παραβίαση τους και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του επιδίκασε εύλογη αποζημίωση για την  ηθική βλάβη που υπέστη.

Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ακολουθώντας προφανώς και λογικά  τη λύση της ένστασης συμψηφισμού θα απαλλαχθεί από τη καταβολή κοινοχρήστων ,  για το παρελθοντικό διάστημα, ίσως και για κάποιους επόμενους μήνες, καταβολή που θα φορτωθεί ο διαχειριστής ατομικά !

Αναντίρρητα, το δίκαιο ή το εύλογο δεν είναι πάντα και το σωστό, ή κατά ακριβολογία το νομικά ορθό!


                                                                                                  Ελευσίνα, την 16.2.2018

Η συντάξασα Δικηγόρος

Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!