201712.26
0

Ιδιώτες/Φυσικά πρόσωπα

Οι εντολείς μας έρχονται άμεσα επαφή μαζί μας για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος τους. Σε κλίμα άριστης συνεργασίας επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα . Παρέχουμε ολοκληρωμένες και επιτυχείς λύσεις σε ζητήματα κόκκινων δανείων, υπερχρεωμένων οφειλετών, κατασχέσεων /πλειστηριασμών, αγοραπωλησίες ακίνητων, τακτοποίησης ακινήτων στο κτηματολόγιο, οικογενειακού δικαίου, διαζυγίων, κληρονομικών θεμάτων, μισθώσεων , ποινικών διώξεων…

201712.26
0

Συμβουλευτική

Τον θεσμό αυτό στηρίζουμε έμπρακτα και με πολύ επιτυχημένη έκβαση.  Μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, απευθυνόμενες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας όλους τους τομείς του δικαίου, ιδίως θέματα κόκκινων δανείων ή δανειοδότησης, επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου, ανείσπρακτων οφειλών /απαιτήσεων , ζητήματα οικογενειακού δικαίου, αγοραπωλησίες ακινήτων.  

201712.23
0

Επιχειρήσεις – Εταιρείες

Βασικός βραχίονας των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας αποτελούν οι κάθε μορφής εταιρείες (ατομικές, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π..Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κ.α. ) ως και επαγγελματικά σωματεία, από το στάδιο ήδη της σύστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Παρέχουμε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, γρήγορη επέμβαση όποτε παρίσταται ανάγκη, συνδυασμένες…

201712.15
0

Η Αδικία Των Δίκαιων Προστίμων

Κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το πολυαναμενόμενονομικό ζήτημα της συνταγματικότητας ή μη του επιβληθέντος στον εργοδότη προστίμου των 10.500 ευρώ για τη αδήλωτη εργασία. Για το ζήτημα αυτό που συνιστά θέμα «γενικοτέρου ενδιαφέροντος» που έχει συνέπειες σε ευρύ κύκλο προσώπων και για το οποίο,  το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας επιλαμβανόμενο προσφυγήςεργοδότη  με αίτημα την ακύρωση…

201712.15
0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΑΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ε.Π.Ε. που είχε προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση δύο (2) Αποφάσεων επιβολής μεγάλων προστίμων της αρμόδιας ΔΟΥ για λήψη και καταχώριση εικονικών παραστατικών. Δημοσιεύτηκε την 15.12.2017 η υπ’ αριθμόν Α21846/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή ως ουσία  βάσιμη την ασκηθείσα…

201712.08
0

Πρώτη Κατοικία & Πολύπαθη

Πολύς λόγος έγινε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες για τους πλειστηριασμούς ηλεκτρονικούς και μη, όπως και πολύ αίμα δυστυχώς αναμένεται να χυθεί για την περιβόητη πρώτη κατοικία Ο όρος ‘’κατοικία’’ αποτελεί για τον Έλληνα δικαιολογημένα τις περισσότερες φορές και σεβαστά προέκταση της ύπαρξής του, διό ίσως και πλείστοι κατά καιρούς έχουν καπηλευτεί το ζήτημα αυτό και…

201712.01
0

Επιδόματα Μετ’ Εμποδίων

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4501/22-11-2017 / Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 178A). Περιλαμβάνει 4 άρθρα εκ των οποίων σημαντικότερα είναι το 1ο και 4ο . Το μεν πρώτο αναφέρεται στην Διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος, θεσπίζοντας κριτήρια α) Εισοδηματικά ,  β) Περιουσιακά κριτήρια, γ) Διαμονής και λοιπά. Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων…