201801.26
0

Ώρα Κτηματολόγιο … παρά πέντε.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την 26.1.2018 παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3)  μηνών η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου αποκλειστικά για περιοχές στις οποίες λήγει εντός του 2018. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία , αφενός  λόγω της πρόσφατης κατάργησης της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στον…

201801.19
0

Ακριβή μου Διαμεσολάβηση..! 

Πολύς λόγος  έγινε για το περιβόητο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη Δευτέρα και έγινε νόμος του κράτους (ν. 4512/2018)  αναφορικά με πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αλλά και έναν νέο θεσμό που εισάγεται αυτόν της Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ως και σε υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών. Με τη διαμεσολάβηση δύο ή…

201801.05
0

Καλή Χρονιά!! ….. με Διαζύγια εξπρές

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017) με τίτλο ‘’Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις’’. Μεταξύ των άλλων διατάξεων, περιλαμβάνεται και η πολυσυζητημένη ρύθμιση για τα συναινετικά διαζύγια . Βάσει του άρθρου 22  του οικείου Νόμου λοιπόν τροποποιήθηκε το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα , σύμφωνα…

201801.04
0

Διαβάστε εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη υπ’α ριθμ. 791/2017 Απόφαση του Τρ. Εφ. Πειραιά για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

ΤρΕφΠειρ 791/2017 Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Ρήτρα σε αξία συναλλάγματος – Αναπροσαρμογή οφειλής -Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002 -Ρύθμιση άρθρου 291 ΑΚ – Πρόσθετη παρέμβαση σωματείου – Προστασία καταναλωτών – Προστασία δόσης-μετατροπή – Αρχή διαφάνειας – Καταχρηστικοί όροι ΓΟΣ – Αντίθεση του ΓΟΣ ισοτιμίας στην αρχή της διαφάνειας – Γνώση Τράπεζας για επερχόμενη αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία…