201810.11
0

«ΑΚΥΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Σε πρόσφατη Απόφαση του γραφείου μας, (υπ’ αριθμ. 876/2018   Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)  δικαιώθηκε εξ ολοκλήρου πελάτης μας, που είχε απολυθεί παράνομα από μεγάλη ανώνυμη  εταιρεία