201811.21
0

«ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ»

Η κοινωφελής εργασία, είναι ένας θεσμός – μέτρο στα πλαίσια του ποινικού δικαίου, που αντικαθιστά υπό προϋποθέσεις, την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Παρέχεται από τον καταδικασθέντα σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη, χωρίς αμοιβή, σε υπηρεσίες του Κράτους, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, σε κοινωφελή μη κερδοσκοπικά…