201809.17
0

«ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ»

Σημαντικός και καίριος θεσμός κατά την διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αποτελεί το λεγόμενο τεκμήριο της ωφέλειας του παρόδιου ιδιοκτήτη- αλλιώς  ΑΥΤΟαποζημίωση (άρ. 1 παρ. 1 ,3 του Ν. 653/1077). Οι διατάξεις αυτές εισήγαγαν κατά αμάχητο κιόλας τεκμήριο αρχικώς και για πολλά έτη μετά, την υποχρέωση ουσιαστικά του ιδιοκτήτη του ακινήτου που απαλλοτριώνεται (π.χ. για διάνοιξη…