202111.05
0

«Έμφυλη Βία και Εργασία»

Δημοσιεύτηκε σε συνέχεια του ν. 4808/19.6.2021 η υπ’ αριθμ. 82063/1.11.2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ως και για τους όρους διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών από τους εργοδότες.