202203.18
0

Περί εισφοράς του ν. 128/75 σε δανειακές τραπεζικές συμβάσεις –Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής

Σε υπόθεση τραπεζικού δανεισμού που επιτυχώς χειρίστηκε το γραφείο, εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 223/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ακυρώνει εκδοθείσα Διαταγή Πληρωμής από γνωστή τράπεζα κατά εντολέως μας.