201808.03
0

«Ανθρωποκτονία με παράλειψη …???»

Στην ανθρωποκτονία με παράλειψη (άρ. 299 παρ. 1 Ποινικού Κώδικα) το θύμα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ζωής και ο δράστης παραλείπει να επιχειρήσει την πράξη που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει, βάσει ρητής διάταξης νόμου, ή σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων, ή σύμβαση και η οποία θα μπορούσε να ανακόψει την εξέλιξη του κινδύνου προς τη…

201807.23
0

«Τα ακανθώδη ζητήματα που ανακύπτουν από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό»

Χρηματική κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό είναι εκείνη που γίνεται στο όνομα δύο ή περισσοτέρων και περιέχει τον όρο ότι του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση ολικώς ή μερικώς, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας, είτε μερικοί, είτε όλοι μαζί οι δικαιούχοι . Η σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό αποτελεί μια ιδιόμορφη σύμβαση…

201807.16
0

«Η διατροφή του ανηλίκου τεκνού και η επικοινωνία μαζί του κατά τη διάρκεια του θερινών μηνών»

Πολλά είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν με τo ζήτημα της διατροφής των ανηλίκων και της επικοινωνίας του ενός γονέα μαζί τους και κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού, με συχνότερα τα εξής δύο:

201806.22
0

«Το λαθρεμπόριο … το νέο εμπόριο».

Είναι πολύ περισσότερο από ποτέ διαδεδομένη η λαθρεμπορία διαφόρων ειδών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρέλαιο, αλκοόλη, βιομηχανοποιημένα καπνά- τσιγάρα). Τα πινάκια των ποινικών δικαστηρίων γεμίζουν με παραβάσεις (πλημμελήματα ή/ και κακουργήματα) λαθρεμπορίας. Σύμφωνα με τον ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, η ισχύς του οποίου άρχισε από 1-1-2002, λαθρεμπορία είναι : α) η εντός…

201806.08
0

«ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47 / 2018 Απόφαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε στην τράπεζα «…» πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντήσει στον προσφεύγοντα – πελάτη της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασής του,σε τηλεφωνικές συνομιλίες…

201805.25
0

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR»

Η 25η Μαΐου 2018 είναι η ΄΄ευρωπαϊκή΄΄ ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. του νέου Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων. Επειδή πολλοί συγχέουν τον Γενικό Κανονισμό με την Ευρωπαϊκή οδηγία, θα πρέπει επί της αρχής να διασαφηνιστεί ότι αυτός δεν έχει ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο όπως μία Ευρωπαϊκή…

201805.21
0

«Αδέσποτα ζώα συντροφιάς εμπλεκόμενα σε τροχαία ατυχήματα»!

Πολύς λόγος γίνεται για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (κυρίως σκύλους) και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την άνευ εποπτείας κυκλοφορία τους σε δημόσιους χώρους και δρόμους. Το πρόβλημα περιπλέκεται όταν, όπως συμβαίνει συχνά, ένα ζώο αδέσποτο προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημίες ή και σωματικές βλάβες, είτε με τη μορφή της πρόσκρουσης επάνω του από…

201805.04
0

«Διατροφή ανηλίκων παιδιών-δικαστική υποχρέωση και παππούδων, γιαγιάδων».

Είναι συνηθέστατες οι περιπτώσεις δικαστικής διεκδίκησης διατροφής για τα ανήλικα τέκνα, ένεκα διάστασης ή και διαζυγίου των γονέων. Συνήθως ο πατέρας υποχρεούται σε καταβολή χρηματικού μηναίου ποσού ως διατροφή για τα ανήλικα τέκνα του, κατόπιν σχετικών ενδίκων βοηθημάτων που ασκεί η μητέρα ως ασκούσα τη επιμέλεια. Ωστόσο, σε πρόσφατη απόφαση του γραφείου μας για λογαριασμό…

201804.27
0

«Η  αδήλωτη εργασία ξανά στο νομοθετικό προσκήνιο»

in Νέα

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έρθει προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο με διατάξεις  για την προστασία των εργαζόμενων, την αδήλωτη εργασία και ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, στις οποίες θα περιλαμβάνονται  διαρθρωτικές αλλαγές ως προς το ύψος του προστίμου για την «μαύρη» εργασία. Σήμερα επιβάλλεται  εξοντωτικό πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που εντοπίζεται…

201804.20
1

«Προσωπικά δεδομένα και… δίκαιο»!!

Με αφορμή εντελώς πρόσφατη απόφασή του που εξέδωσε  το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα  της καταγραφής εικόνας και ήχου (συνήθως πλέον και με κινητά τηλέφωνα) κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες. Γενικά και κατά κανόνα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 370Α ΠΚ (παρ.2)   η μαγνητοφώνηση ή η…