202203.18
0

Περί εισφοράς του ν. 128/75 σε δανειακές τραπεζικές συμβάσεις –Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής

Σε υπόθεση τραπεζικού δανεισμού που επιτυχώς χειρίστηκε το γραφείο, εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 223/2022 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ακυρώνει εκδοθείσα Διαταγή Πληρωμής από γνωστή τράπεζα κατά εντολέως μας.

202111.05
0

«Έμφυλη Βία και Εργασία»

Δημοσιεύτηκε σε συνέχεια του ν. 4808/19.6.2021 η υπ’ αριθμ. 82063/1.11.2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, ως και για τους όρους διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών από τους εργοδότες.

202106.01
0

«Εικονική Πώληση ακινήτου- Υποκρυπτόμενη Δωρεά-Ανάκληση της Δωρεάς»

Ερωτόμαστε συχνά, ιδιαίτερα από γονείς, αν μπορούν να «ακυρώσουν» τη δωρεά που σε προγενέστερο χρόνο είχαν κάνει προς, συνήθως, κάποιο παιδί τους, με τον όρο να τους προσέχει, ή να τους περιθάλπει, όσο ζουν, τη λεγόμενη δωρεά υπό τρόπο.

202102.17
0

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ… ΕΞΥΒΡΙΣΗ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ»

Τα αδικήματα αυτά προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 362 και 363 νέου Ποινικού Κώδικα αντίστοιχα. Στη βασική μορφή του αδικήματος, όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης προσβάλλει την τιμή άλλου, με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

202007.13
2

“Stalking” μια μορφή απειλής, μια μορφή κεκαλυμένης βίας

    Το λεγόμενο ‘’stalking’’ είναι η παρακολούθηση ενός άλλου ανθρώπου με κακόβουλη πρόθεση, με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο [cyberstalking]. Στο άρθρο 333 παρ.1 εδ. β΄ του Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται και τιμωρείται αυτοτελώς, ως αποκλίνουσα παραβατική συμπεριφορά, μετά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα που έγινε στα πλαίσια του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά…

202004.02
3

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε μία πρωτόγνωρα τραγική συγκυρία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου όλο αναστέλλονται και ΄΄ρευστοποιούνται΄΄,  τα νομοθετικά κείμενα, παραμένουν πυλώνες, θυμίζοντας στους πολίτες ότι θεσπίστηκαν σε ομαλές περιόδους, αντλώντας από το γεγονός αυτό και μόνο, σεβασμό και υπακοή! Στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, στο άρθρο 285, με τίτλο : ΄΄Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη  ασθενειών΄΄ορίζονται τα εξής : …

202001.09
0

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝΟΜΙΑΣ»

H Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, αποτελούμενη από 54 άρθρα, υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου του 1989. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 ∆εκεµβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.

201904.25
2

«Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Mobbing, είναι ο διεθνής όρος για την ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία. Ο όρος mobbing προέρχεται από το αγγλικό ρήµα “mob” που σηµαίνει επιτίθεμαι, περικυκλώνω, ενοχλώ . Στην Ελλάδα εμφανίστηκε κυρίως μετά το 2010 και πολύ γρήγορα συγκαταλέχθηκε σε μάστιγα, ώστε ο νομοθέτης με τον Νόμο 4322/2015 τροποποίησε το άρθρο 312 τοι Ποινικού Κώδικα και πλέον…

201806.08
0

«ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47 / 2018 Απόφαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε στην τράπεζα «…» πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντήσει στον προσφεύγοντα – πελάτη της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασής του,σε τηλεφωνικές συνομιλίες…

201805.25
0

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR»

Η 25η Μαΐου 2018 είναι η ΄΄ευρωπαϊκή΄΄ ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. του νέου Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων. Επειδή πολλοί συγχέουν τον Γενικό Κανονισμό με την Ευρωπαϊκή οδηγία, θα πρέπει επί της αρχής να διασαφηνιστεί ότι αυτός δεν έχει ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο όπως μία Ευρωπαϊκή…