201807.16
0

«Η διατροφή του ανηλίκου τεκνού και η επικοινωνία μαζί του κατά τη διάρκεια του θερινών μηνών»

Πολλά είναι τα προβλήματα που ανακύπτουν με τo ζήτημα της διατροφής των ανηλίκων και της επικοινωνίας του ενός γονέα μαζί τους και κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού, με συχνότερα τα εξής δύο: 1. Οι υπόχρεοι σε καταβολή διατροφής – είθισται να είναι οι πατεράδες- τείνουν να μην καταβάλλουν την ορισθείσα με δικαστική απόφαση ή την συμφωνηθείσα με ιδιωτικό συμφωνητικό μηνιαία διατροφή για τα ανήλικα τέκνα με το πρόσχημα ότι αυτούς τους θερινούς μήνες (κυρίως Ιούλιο και Αυγούστου) οι δαπάνες των παιδιών δεν είναι τόσο επαυξημένες όσο τους χειμερινούς. 2. Επιπλέον, μείζον σημείο τριβής αποτελεί και η διαμάχη των γονέων – πρώην συζύγων – για την επικοινωνία και ειδικότερα πώς συνεχίζεται αυτή μετά την ολιγοήμερη συναπτή επικοινωνία των ανηλίκων με τον πατέρα συνήθως, που δεν ασκεί την επιμέλεια. Κι αυτό διότι συχνά οι πατεράδες επιστρέφοντας στην μητέρα το/τα τέκνο/α μετά από 10ήμερο π.χ. διακοπών μαζί με τα παιδιά τους, απαιτούν , ενίοτε και με παρουσία αστυνομίας έξω από την οικία της μητέρας και των παιδιών, να ξαναέχουν επικοινωνία το αμέσως επόμενο απόγευμα που ορίζει η δικαστική απόφαση ή το συμφωνητικό, παρεμποδίζοντας έτσι την μητέρα και ασκούσα την επιμέλεια να φύγει για διακοπές και η ίδια με τα ανήλικα ή απλά να περάσει αδιατάρακτο χρόνο και συναπτό μαζί τους.
Από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391και 1493 του Α. Κ. προκύπτει ότι οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Το μέτρο δε της συνεισφοράς αυτής προσδιορίζεται από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωση του γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα, την περιουσία και την απρόσοδη ακόμη. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η υποχρέωση διατροφής, που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση συνεισφοράς, διέπεται από τους ίδιους, όπως και η τελευταία. Σε όλες τις προειρημένες περιπτώσεις το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ενώ περιλαμβάνει όλα τα έξοδα, τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρησή του, καθώς επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή, την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του. Από καμία διάταξη νόμου ή νομικό κείμενο δεν προκύπτει ότι η υποχρέωση καταβολής διατροφής παύει ή αργεί όταν ‘’κλείνουν’’ τα σχολεία! Αν δεν έχει οριστεί στην δικαστική απόφαση ή στο ιδιωτικό συμφωνητικό κάτι ειδικότερο για τους μήνες αυτούς, διατροφή προκαταβάλλεται κανονικά και εξ ολοκλήρου για καθ’ εν έκαστο αυτών των καλοκαιρινών μηνών, ασχέτως αν ο υπόχρεος κρίνει κατά το δοκούν και αυθαίρετα ότι τα χρήματα της διατροφής αφού δεν καλύπτουν σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες καταβάλλονται «τζάμπα» άρα να ην καταβάλλονται. Ας μην λησμονεί ο καθένας ότι και το καλοκαίρι οι ανάγκες των παιδιών είναι επαυξημένες και δεδομένες ακόμα και όταν μεταφράζονται σε διακοπές, ξεκούραση, περισσότερες βόλτες και ψυχαγωγία!
Από την άλλη, αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, δικαίωμα που ασφαλώς τείνει στο συμφέρον του τέκνου υπό προϋποθέσεις βεβαίως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι μετά από συναπτό πολυήμερο διάστημα επικοινωνίας του τέκνου με τον έναν γονέα (π.χ. θερινές διακοπές, εβδομάδα Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς ή Πάσχα) η τακτική ορισθείσα επικοινωνία του γονέα αυτού αναστέλλεται , συνήθως για ισόποσο διάστημα μετά την επιστροφή του παιδιού στην ασκούσα συνήθως την επιμέλεια μητέρα του. Με άλλα λόγια αν παραδείγματος χάριν το ανήλικο απουσιάσει λόγω επικοινωνίας του με τον πατέρα για συναπτές 10 ημέρες σε διακοπές τον μήνα Ιούλιο , μόλις επιστρέψει στην μητέρα του για τις επόμενες ομοίως 10 ημέρες δεν θα έχει επικοινωνία με τον πατέρα, ώστε να έχει ομοίως συναπτό διάστημα και με την μητέρα. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ωστόσο επειδή πολλές δικαστικές αποφάσεις στο διατακτικό τους το σημείο αυτό δεν το αποφασηνίζουν, δημιουργούνται πολλά και σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα τι περιπτώσεις που οι σχέσεις είναι τεταμένες.
Θα πρέπει συνεπώς προς αποφυγή δικαστικών ενεργειών και ψυχολογικής επιβάρυνσης όλων των εμπλεκομένων , κυρίως των παιδιών, να γίνει σαφές το πιο πάνω και δέον όπως επιμελεία των δικηγόρων αυτό να καθίσταται κείμενο- διατακτικό των εκδοθησομένων σχετικών αποφάσεων αλλά και των συνταχθέντων ιδιωτικών συμφωνητικών !

Ελευσίνα, την 13.07.2018
Η συντάξασα Δικηγόρος
Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!