201803.09
0

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ…ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Με απόφαση του το Εφετείο Αθηνών σε ζήτημα δανείου από Ελβετικό Φράγκο δικαιώνει την Τράπεζα Εurobank Ergasias.  Δημοσιεύθηκε την 21η  Φεβρουαρίου 2018  η  υπ’ αριθμόν 911/2018 απόφαση του Εφετείου  Αθηνών  επί της έφεσης που άσκησε η τράπεζα Eurobank και είχε συζητηθεί την 28.9.2017,  κατά  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  που είχε κρίνει επ;i συλλογικής αγωγής από Ελβετικό Φράγκο  και είχε δικαιώσει της Ενώσεις και Συλλόγους Καταναλωτών.

Στην πολυσέλιδη αυτή απόφαση (158 σελίδες) το Δικαστήριο ασχολήθηκε εκτενώς με πλήθος νομικά ζητήματα, κρίνοντάς επ’  αυτών τα οποία σαφώς και θα αποτελέσουν  δεδικασμένο.  Αποσαφηνίστηκε, για ακόμη μία φορά, η έννοια του ΄΄καταναλωτή΄΄κρίνοντας ότι εμπίπτει στην έννοια αυτή και την προστασία της οιοσδήποτε επαγγελματίας ή ιδιώτης ως τελικός αποδέκτης τραπεζικών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων ωστόσο η Απόφαση κατέληξε ότι οι δανειολήπτες ενημερώθηκαν επαρκώς από την τράπεζα για τον κίνδυνο διακύμανσης, (με παραδείγματα ) και ως εκ τούτου μπορούσαν εύλογα να κατανοήσουν  ότι συνήψαν δάνειο σε συνάλλαγμα,  το ρίσκο της ανάληψης δανείου σε ξένο νόμισμα , αφού η έννοια της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν απαιτεί εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις, δεχόμενη επίσης ότι κατά τα πρώτα έτη της συμβάσεως αρκούντως ο εκάστοτε δανειολήπτης επωφελήθηκε από την τότε ισοτιμία.

Επ’ αυτου αξίζει αν σημειωθεί ότι η Απόφαση δέχτηκε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί κάποιοι υπάλληλοι τραπεζών να ην ενημέρωσαν ορθά και επαρκώς, πλην όμως στα πλαίσια συλλογικής αγωγής δεν μπορεί αυτό να γίνει ως επιμέρους περίπτωση δεκτό! Τούτο σαφώς έχει την δική του βαρύτητα για τις περιπτώσεις ατομικών αγωγών !!  Διό και κατά το διατακτικό της απόφασης αυτής διατάχθηκε για τους ατομικά ενάγοντες ο χωρισμός της υπόθεσης.

Περαιτέρω η απόφαση έκρινε ότι οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ),  στις συμβάσεις αυτές θεωρούνται   «δηλωτικοί όροι»  ώστε  δεν μπορούν να είναι καταχρηστικοί, αφού η ρύθμιση τους συμπίπτει με το νόμο, ώστε να εκφεύγουν του δικαστικού ελέγχου. Το επιχείρημα αυτό ήταν από τα κύρια επιχειρήματα των δανειοληπτών  ως και των Ενώσεων Καταναλωτών, που όμως απερρίφθη από το Εφετείο, δικαιώνοντας την τράπεζα.

Επίσης το  Δικαστήριο απέρριψε και έτερη βάση – επιχείρημα κρίνοντας ότι οι συμβάσεις δανείων σε Ελβετικό Φράγκο  δεν είναι αντίθετες προς τα χρηστά ήθη καθώς δεν προκύπτει το στοιχείο της ανηθικότητας στις επίμαχες δανειακές συμβάσεις,  ενώ απέρριψε και έτερες νομικές βάσεις (επικουρικές )  ως μη νόμιμες.

Εν όψει της απόφασης αυτής , που όπως έχω επισημάνει και σε έτερο άρθρο μου, οι νομικοί κύκλοι που ασχολούμαστε και παρακολουθούμε το Ελβετικό Φράγκο την αναμέναμε, δημιουργούνται νέα δεδομένα σίγουρα για τις συλλογικές αγωγές. Ωστόσο, όπως ομοίως έχω επισημάνει, η άσκηση των συλλογικών αγωγών ως και οι κρίσεις επί αυτών διαφέρει/ουν από τις ατομικές αγωγές μεμφόμενων δανειοληπτών.  Μάλιστα, όπως κατέδειξα και πιο πάνω, η ίδια η απόφαση αυτό το διαχωρίζει σαφώς !

Επομένως, με σοβαρή μελέτη  της απόφασης αυτής, , που θίγει αιτιολογημένα πολλά νομικά θέματα και συσχέτισης με άλλες ανάλογες αποφάσεις ,  συνεχίζεται ο «αγώνας» των δανειοληπτών που έλαβαν δάνειο σε ξένο νόμισμα (Ελβετικό Φράγκο), όπως άλλωστε συνεχίζεται ο αγώνας και δανειοληπτών σε Ευρώ, όπως άλλωστε συνεχίζεται πρέπει κάθε έντιμος αγώνας !


                                                                                                  Ελευσίνα, την 09.03.2018

Η συντάξασα Δικηγόρος  

Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη


Κοινοποιήστε!