201709.07
0

ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕNΟΥΣ

Την 7.9.2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13.9.2017) του Υπουργείου Εργασίας για κρίσιμα θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου .
Μεταξύ πολλών ασφαλιστικών και εργατικών ρυθμίσεων που προωθεί ο νέος Νόμος, περιλαμβάνει και σημαντικές τροποποιήσεις για φλέγοντα ζητήματα της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως άκυρη απόλυση, καθυστερούμενοι μισθοί και μισθοί υπερημερίας, έκδοση διαταγής πληρωμής από μισθό, επέκταση της προστασίας μητρότητας λόγω υιοθεσίας τέκνου και παρένθετης μητέρας, χορήγηση ειδικής γονικής άδειας σε φυσικούς ή θετούς ή ανάδοχους γονείς ανηλίκων παιδιών που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down, ή αυτισμό. Ενδεικτικά,
– Πλέον προβλέπεται η ταχεία εκδίκαση (προσδιορισμός αγωγής και τακτικών ενδίκων μέσων υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την κατάθεση και σε περίπτωση αναβολής εντός 30 ημερών . Η απόφαση δημοσιεύεται υποχρεωτικά εντός 30 ημέρων! )
– Μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού, υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις, με κρίσιμη πρόβλεψη ότι η εργασία στην οποία αντιστοιχεί ο ζητούμενος με διαταγή πληρωμής μισθός τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί ! Προϋπόθεση η προηγούμενη έγγραφη όχληση του εργοδότη 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την κατάθεση της αίτησης.
– Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, δικαιούται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

– Η προστασία του ν. 1483/1984 έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας της μητέρας εργαζομένης επεκτείνεται και στις εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 6 ετών, καθώς και σε εκείνες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες , είτε ως κυοφορούσες γυναίκες.

– Το επίδομα του Νόμου 4097/2012 μπορεί να χορηγείται και στις κυοφόρους αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, τις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών.»

– Η τεκμαιρόμενη μητέρα δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της.

-Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.».

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πολυνομία και η γραφειοκρατία έχουν πλήξει σημαντικά εργαζόμενους και εργοδότες, ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ο νέος νόμος χρήζει προσεκτικής μελέτης , αφού αγγίζει πολλά ζητήματα και αυστηροποιεί ορισμένα άλλα . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερωτώμεθα : θέλουμε εργοδότες και επιχειρήσεις ΄΄κυνηγημένους΄΄ και μπλεγμένους στα δίχτυα της πολυνομίας, με δυσαρεστημένους κατ’ επέκταση εργαζομένους, που ασθμαίνοντας βρίσκουν το δίκαιο τους στα Δικαστήρια, αν εχουν την δύναμη και μπορούν να αποτανθούν, ή κίνητρα για ομαλή επιχειρησιακή δράση και οφελούμενους απασχολούμενους ??

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ

Κοινοποιήστε!