201805.21
0

«Αδέσποτα ζώα συντροφιάς εμπλεκόμενα σε τροχαία ατυχήματα»!

Πολύς λόγος γίνεται για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (κυρίως σκύλους) και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την άνευ εποπτείας κυκλοφορία τους σε δημόσιους χώρους και δρόμους. Το πρόβλημα περιπλέκεται όταν, όπως συμβαίνει συχνά, ένα ζώο αδέσποτο προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, με υλικές ζημίες ή και σωματικές βλάβες, είτε με τη μορφή της πρόσκρουσης επάνω του από Ι.Χ αυτοκίνητο,   είτε με την  μορφή της προσπάθειας αποφυγής του από οδηγό Ι .Χ και εξ αυτού  πρόκλησης περαιτέρω τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή και έτερων οχημάτων. Σύμφωνα με τον νόμο 4039/2012  οι οικείοι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Μάλιστα για τον σκοπό αυτό οι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια  αδέσποτων ζώων συντροφιάς……. ενώ  για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς.

Κατά συνέπεια οι Δήμοι είναι αρμόδιοι να διασφαλίζουν ότι δεν θα δημιουργηθεί εντός των ορίων της  διοικητικής τους αρμοδιότητας κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία καθώς και τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία των πολιτών. Η παράλειψη των αρμοδίων οργάνων των Δήμων  να συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους αυτή συνιστά ευθύνη του Δημοσίου βάσει των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑστικού Κώδικα και ωσαύτως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις  ο οικείος Δήμος θα ενέχεται σε αποζημίωση του πολίτη που υπέστη ζημία από την κυκλοφορία ενός αδέσποτου ζώου.

Ειδικά δε για τα τροχαία ατυχήματα που συχνά προκαλούνται από την κυκλοφορία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δρόμους, η άσκηση από τον ζημιωθέντα πολίτη αγωγής κατά του οικείου Δήμου, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι ξέχωρη, από την τυχόν ασκηθείσα αγωγή του ιδίου κατά  έτερων εμπλεκομένων οδηγών, ή  άλλων κατά του ιδίου ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, αφού εδράζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις και δεν γεννάται ζήτημα εκκρεμοδικίας.  Με άλλα λόγια αν κάποιος οδηγός προσκρούοντας σε αδέσποτο ζώο και υφιστάμενος ζημία στο όχημα του ή ενδεχομένως και τραυματισμό  του ιδίου ή / και των συνεπιβατών του ή συνάμα προκαλέσει   περαιτέρω υλικές  ζημίες σε άλλα τυχόν διερχόμενα  οχήματα, ή παρασυρθεί και ο ίδιος από άλλα οχήματα που δεν τηρούσαν αποστάσεις και δεν οδηγούνταν επιμελώς από τους οδηγούς τους, μπορεί και να ασκήσει αγωγή κατά του οικείου Δήμου αλλά παράλληλα να ασκήσει και αγωγή  κατά των έτερων εμπλεκομένων οδηγών,  όπως φυσικά και να εναχθεί ο ίδιος τυχόν από τους άλλους που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.

Μάλιστα έχει παγίως κριθεί από τα Δικαστήρια (τόσο τα Πολιτικά όσο και τα Διοικητικά) ότι σε περίπτωση που το τροχαίο ατύχημα συμβεί  από αδέσποτο ζώο που κυκλοφορεί επί αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας , τη συντήρηση μάλιστα του οποίου έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία,  δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, (π.χ. Αττική οδός)  και πάλι την ευθύνη  εξακολουθεί να φέρει ο κάθε Δήμος, εντός των ορίων της τοπικής του αρμοδιότητας πάντα, διότι παραμένει ο κύριος υπεύθυνος για την περισυλλογή, τη διαχείριση και την σωστή απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων!

Επομένως τα αδέσποτα ζώα, τα οποία κατά τη θέση της υπογράφουσας πρέπει να τυγχάνουν της ορθής και  επιστημονικής αντιμετώπισης που επιβάλλει κάθε πολιτισμένο κράτος δικαίου αλλά και κάθε πολιτισμένος άνθρωπος, από νομική άποψη έχουν ΄΄ιδιοκτήτη ΄΄, που ευθύνεται για τις ζημίες που προκαλούν ! άλλωστε η σωστή διαχείριση του θέματος αυτού από τους αρμόδιους φορείς όχι μόνο θα  συμβάλει στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αλλά έτι περισσότερο θα  βελτιώσει την εικόνα των ελληνικών δρόμων που σε κάθε πιθανό σημείο τους κείτονται, μέχρις αποσύνθεσης,  σκοτωμένα ζώα συντροφιάς.  Αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει, καθώς προσβάλλει όλους μας, πολίτες και δημόσιους φορείς !

 Ελευσίνα, την 11.5.2018

Η συντάξασα Δικηγόρος

 Δήμητρα Δημ. Κοκκινιωτη

Κοινοποιήστε!