• Διαφορές του Κ.Ε.Δ.Ε.
  • Διαγραφή χρεών – Ανακοπές
  • Απαλλαγή και μη φορολόγηση από ανείσπρακτες απαιτήσεις
  • Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο – Ρύθμιση πτωχών οφειλετών