• Κατοχύρωση δικαιώματος
  • Αγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας βιβλίου – Ασφαλιστικά Μέτρα
  • Απαγόρευση χρήσης επωνυμίας σωματείου
  • Απαγόρευση κυκλοφορίας ξένου έργου και αποζημίωση