• Αναστολή /ανακοπή κατάσχεσης και Πλειστηριασμού
  • Αναστολή πλειστηριασμού από ΔΟΥ
  • Διαταγές Πληρωμής
  • Αίτηση (από)σφράγισης πραγμάτων
  • Διορισμός μεσεγγυούχου