• Αγωγή καταβολής μισθών /δεδουλευμένων και μη, Αποζημιώσεως για εργατικό ατύχημα
  • Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία
  • Αγωγή αποζημίωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου
  • Διαφορές από ελαττώματα έργου – πλημμελής εκτέλεση