• Επαναδιαπραγμάτευση δανείων με τράπεζες, οργανωμένα και σε συνεργασία με έτερους εξειδικευμένους επιστήμονες
  • Κόκκινα δάνεια – διαγραφή χρεών
  • Αγωγή καταγγελίας δανείου
  • Αγωγές από δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
  • Εξάλειψη Υποθήκης /Προσημείωσης Υποθήκης,
  • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά