201801.26
0

Ώρα Κτηματολόγιο … παρά πέντε.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την 26.1.2018 παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3)  μηνών η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου αποκλειστικά για περιοχές στις οποίες λήγει εντός του 2018. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία , αφενός  λόγω της πρόσφατης κατάργησης της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στον νεοσυσταθέντα φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», (με τον ν. 4512/2018) αφετέρου και ως προς τους ιδιώτες, για την άσκηση αγωγών προς διόρθωση των αρχικών εγγραφών επί των ακινήτων τους.
Η τρίμηνη παράταση αφορά στα ακίνητα περασμένα στα Κτηματολογικά Βιβλία ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» που βρίσκονται σε 111 πόλεις -περιοχές της χώρας όπου, τον Ιανουάριου του 2018  συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο περιέρχεται στο Δημόσιο .

Μεταξύ των 111 αυτών  περιοχών είναι η Νέα Σμύρνη, Ν. Ψυχικό, Βριλήσσια, Μελίσσια, Γέρακας, Ρέντης, Ελευσίνα και Νέα Πέραμος.

Συνεπώς μονόδρομος για να μην χάσουν τα ακίνητά τους όσοι δεν τα δήλωσαν ή δεν τα δήλωσαν σωστά,  είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, καθώς απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επί της ουσίας, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν εγγράψει την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια ή τα έχουν εγγράψει με σοβαρά λάθη και παραλείψεις, θα πρέπει να τρέξουν το ταχύτερο να κάνουν διόρθωση και να ασκήσουν αγωγή σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση. Παλαιότερα και συγκεκριμένα με το άρθρο  37 του N. 4361/2016 είχε  τροποποιηθεί το άρθρο 6 του αρχικού Νόμου  2664/1998  του Κτηματολογίου, με το οποίο παρέχετο, τον Φεβρουάριο του 2016   2ετές επιπλέον του αρχικού προβλεπόμενου  περιθώριο στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα ακίνητα τους, ή να διορθώσουν με δικαστική απόφαση όσα εμφανίζονταν ως ‘άγνωστος ¨ Η διετής παράταση αποτέλεσε ανακούφιση για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν  δηλωθεί εσφαλμένως στα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης την περίοδο 1997-1999 σε 340 περιοχές σε όλη τη χώρα.

Χρήζει εδώ να σημειώσουμε ή να θυμίσουμε ότι ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί σε 14 χρόνια (από τα 12 που ίσχυε) από την ίδρυση Κτηματολογικού Γραφείου σε μια περιοχή. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει για τους ιδιοκτήτες που κατοικούν στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» θα περιέρχονται οριστικά στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν στην περίπτωση αυτή να προσφύγουν δικαστικώς έναντι του Δημοσίου , αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο. Κατά συνέπεια, για τις πιο πάνω περιοχές , συμπληρωθείσης πια της 14ετίας, μετά το πέρας και της τρίμηνης παράτασης  που δόθηκε   κατά τα ως άνω, κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα τους αφενός  όσοι ΄΄φοβούνται΄΄ την εφορία και δεν δηλώνουν τα ακίνητά τους,  όσοι δεν έχουν τίτλους, οι κάτοικοι εξωτερικού αν δεν ενημερωθούν δεόντως και εγκαίρως, οι συνιδιοκτήτες και οι αμελείς !!

Σημαντική σημείωση : τα ίδια  ισχύουν και για τα ακίνητα όσων βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας ( τέως Δήμου Μαγούλας) για τα οποία η προθεσμία διόρθωσης παρέρχεται εντός ενός έτους από σήμερα !

                                                                                                                                

Η συντάξασα Δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΑ Δημ. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ

Κοινοποιήστε!