Κοινοποιήστε!

Συμβουλευτική

Τον θεσμό αυτό στηρίζουμε έμπρακτα και με πολύ επιτυχημένη έκβαση τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά. Μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, απευθυνόμενες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας όλους τους τομείς του δικαίου, ιδίως θέματα κόκκινων δανείων ή δανειοδότησης, επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου, ανείσπρακτων οφειλών /απαιτήσεων, ζητήματα οικογενειακού δικαίου, αγοραπωλησίες/διαχείριση ακινήτων.

Η υψηλής ποιότητας νομική υποστήριξη και επίλυση πολυσχιδών νομικών ζητημάτων επιτυγχάνονται με την ευσυνείδητη και επιστημονικά ενημερωμένη γνώση, με τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους εντολείς μας.

Συμβουλευτική

«Μητέρα και παιδί», 1905-Κλιμτ