Κοινοποιήστε!
Ιδιώτες
Ιδιώτες/Φυσικά πρόσωπα

Οι εντολείς μας έρχονται άμεσα επαφή μαζί μας για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος τους. Σε κλίμα άριστης συνεργασίας επιτυγχάνεται το καλύτερο...

Εταιρίες
Επιχειρήσεις/ Εταιρείες

Βασικός βραχίονας των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας αποτελούν οι κάθε μορφής εταιρείες (ατομικές, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π..Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κ.α. ) ως και επαγγελματικά σωματεία...

Συμβουλευτική
Συμβουλευτική

Τον θεσμό αυτό στηρίζουμε έμπρακτα και με πολύ επιτυχημένη έκβαση. Μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής...

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Άτομα με Αναπηρία
Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες/Άτομα με Αναπηρία

Διαχειριζόμαστε υποθέσεις κοινωνικής πρόνοιας σαν νομικοί σύμβουλοι φορέων για την προστασία ευπαθών ατόμων...

• Αγοροπωλησίες – Γονικές Παροχές – Δωρεές
• Προσύμφωνα – Εκτιμήσεις Ακινήτων από εξειδικευμένο εκτιμητή – διαχείριση – προώθηση – διαπραγμάτευση
• Προστασία πωλητή ακινήτου από μη καταβολή  πιστωθέντος τιμήματος
• Αγωγή επί Προσβολής της επικαρπίας, οίκησης, νομής, κυριότητας, Αγωγή διανομής ακινήτου,
• Διαφορές από χρήση κοινού ακινήτου
• Διεκδικητική αγωγή
• Αγωγή δουλείας
• Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή ακινήτου
• Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής- Αποβολή από ακίνητο
• Διαφορές με Ν.Π. Αυτοδιοίκησης (Δήμους- Περιφέρεια)
• Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγράφων

• Σύναψη μισθώσεων κατοικιών – εμπορικών
• Λήξη / Λύση μισθώσεων
• Αγωγές Εξώσεως
• Διαταγές Αποβολή μισθωτή και
• Απόδοση Μισθίου
• Διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων – Αποφορολόγηση ιδιοκτήτη από μη εισπραχθέντα μισθώματα
• Εκτίμηση παραδοτέων μισθίων – Εκθέσεις αυτοψίας
• Αγωγές αναπροσαρμογής μισθωμάτων
• Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή

• Συναινετικό διαζύγιο
• Αγωγή διετούς διάστασης
• Αγωγή Ισχυρού Κλονισμού
• Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης
• Ασφαλιστικά μέτρα Διατροφής και διατροφής από κατιόντες τέκνου (παππού, γιαγιά)
• Ασφαλιστικά Μέτρα Επικοινωνίας
• Ασφαλιστικά Μέτρα Επιμέλειας
• Επιμέλεια στην μητέρα
• Επιμέλεια στον πατέρα
• Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες – ψυχολόγους
• Αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα
• Αγωγή ακύρωσης γάμου
• Επικοινωνία ανηλίκου τέκνου με τον Δικαστή
• Ενδοοικογενειακή βία
• Αίτηση αναδοχής ανηλίκου
• Υιοθεσία Ανηλίκου

• Επαναδιαπραγμάτευση δανείων με τράπεζες, οργανωμένα και σε συνεργασία με έτερους εξειδικευμένους επιστήμονες
• Συμβάσεις factoring, forfaiting, leasing, sale and lease back
• Tραπεζικές εγγυοδοτικές συμβάσεις – Εγγυητική Επιστολή
• Αλληλόχρεοι, Ανοιχτοί  λογαριασμοί
• Κοινός καταθετικός λογαριασμός
• Δάνεια σε Συνάλλαγμα
• Προστασία κύριας κατοικίας
• Ευθύνη τραπεζών
• Δίκαιο προστασίας Καταναλωτή / ΓΟΣ
• Κόκκινα δάνεια – διαγραφή χρεών
• Αγωγή καταγγελίας δανείου
• Αγωγές από δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
• Εξάλειψη Υποθήκης /Προσημείωσης Υποθήκης

• μηνύσεις
• ανάκληση μηνύσεων
• προκαταρκτικές εξετάσεις
• προανάκριση
• αυτόφωρα εγκλήματα

• Αγωγή καταβολής μισθών /δεδουλευμένων και μη, Αποζημιώσεως για εργατικό ατύχημα
• Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία
• Αγωγή αποζημίωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου
• Διαφορές από ελαττώματα έργου – πλημμελής εκτέλεση

• Ημεδαπό Σήμα
• Ευρωπαϊκό Σήμα
• Διεθνές Σήμα
• Κατοχύρωση Σήματος
• Ανανέωση Σήματος
• Προστασία Σήματος
• Μεταβίβαση Σήματος

• Διαφορές του Κ.Ε.Δ.Ε.
• Διαγραφή χρεών – Ανακοπές
• Απαλλαγή και μη φορολόγηση από ανείσπρακτες απαιτήσεις
• Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο – Ρύθμιση πτωχών οφειλετών

• Δήμους – Περιφέρεια
• Ν.Π.Δ.Δ.
• ρύθμιση /διαγραφή δημοτικών τελών
• πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής
• Προσφυγές, Αιτήσεις Ακυρώσεως, Ανακοπές Αναστολή Διοικητικών Πράξεων

• Αναστολή /ανακοπή κατάσχεσης και Πλειστηριασμού
• Αναστολή πλειστηριασμού από ΔΟΥ
• Διαταγές Πληρωμής
• Αίτηση (από)σφράγισης πραγμάτων
• Διορισμός μεσεγγυούχου

• Κατοχύρωση δικαιώματος
• Αγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας βιβλίου – Ασφαλιστικά Μέτρα
• Απαγόρευση χρήσης επωνυμίας σωματείου
• Απαγόρευση κυκλοφορίας ξένου έργου και αποζημίωση

Ειδικευόμαστε σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και support των πελατών μας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "GDPR".