201803.23
0

Μίσθωση -Εγκατάλειψη του μισθίου από τον μισθωτή και μετά …?

Είναι πολλές οι περιπτώσεις, συνήθως πια ο κανόνας, που μια μίσθωση “λήγει” όταν οι μισθωτές εγκαταλείπουν το μίσθιο, εξαφανίζονται και φυσικά αφήνουν πίσω τους απλήρωτα μισθώματα, λογαριασμούς, κοινόχρηστα! Οι ιδιοκτήτες- εκμισθωτές τυπικά βρίσκονται με ένα παρατημένο μίσθιο, ενδεχομένως και με φθορές μέσα και με πλείστα απλήρωτα τέλη /λογαριασμούς. Είναι σαφές ότι η σύναψη της μίσθωσης όπως και η λήξη της συνεπάγονται και για τα δυο μέρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, επιφέρουν νομικές συνέπειες, ώστε πρέπει να γίνονται σωστά και με νομική αρωγή, για να υπάρχει και σωστή πρόβλεψη ορισμένων καταστάσεων.
Στην περίπτωση της εγκατάλειψης του μισθίου από τον ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης αφενός θέλει τα όσα του οφείλονται , αφετέρου βιάζεται να το εκμισθώσει ξανά, ώστε να απομειώσει και την ζημία του. Πλην όμως το γεγονός ότι το ακίνητο εγκαταλείφθηκε από τον μισθωτή δεν συνεπάγεται και την λύση/λήξη της μίσθωσης, η οποία συνεχίζεται! Αυτό πρακτικά , μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι ο μισθωτής που έφυγε ‘’νύχτα΄΄, συνεχίζει να οφείλει μισθώματα και τέλη, αφετέρου ο εκμισθωτής δεν μπορεί να συνάψει άμεσα νέο μισθωτήριο.
Θα πρέπει πρώτα αν επιθυμεί άμεσα να το εκμεταλλευτεί ή αν υπάρχει ζήτηση για αυτό, η μίσθωση να καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη και να επέλθει ωσαύτως η λύση της, μέσω νομικών διαδικασιών. Εν συνεχεία για τις οφειλές που άφησε απλήρωτες ο μισθωτής, συμπεριλαμβανομένων μισθωμάτων, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να τις διεκδικήσει δικαστικά, ζητώντας συνάμα και αποζημίωση για τους μήνες που θα ΄΄τρέξουν΄΄ έως ότου καταφέρει να το εκμισθώσει εκ νέου. Η απόφαση που θα εκδοθεί (για την περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από μισθώματα ως πιο άμεσο μέτρο) θα είναι προσωρινώς εκτελεστή, γεγονός που λειτουργεί υπέρ του ενάγοντος – εκμισθωτή, ο οποίος θα μπορέσει να εκτελέσει αυτήν την απόφαση χωρίς να περιμένει να τελεσιδικήσει, χάνοντας κι άλλο πολύτιμο χρόνο ! Ας σημειωθεί ότι για σοβαρές φθορές ο ιδιοκτήτης έχει σύντομη προθεσμία έξι μηνών από την ανάληψη του ακινήτου να ασκήσει αγωγή και να ζητάει αποζημίωσή ! Αυτό φυσικά προϋποθέτει να βρεθεί η κατοικία ή έστω μία επαγγελματική έδρα του μισθωτή, όπου θα λάβουν χώρα και οι επιδόσεις.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό, από την σύναψη ήδη της μίσθωσης που είναι μία σοβαρή σύμβαση, να αντιμετωπίζεται ωσαύτως και όχι πια, εν τω μέσω τόσων προβλημάτων και οικονομικής κρίσης, με απλά μισθωτήρια βιβλιοπωλείου! Να συντάσσεται σωστό μισθωτήριο έγγραφο, αυτό να ανανεώνεται γραπτώς όταν χρήζει, διότι η σιωπηρή ανανέωση επιφέρει προβλήματα νομικά στην συνέχεια στον ιδιοκτήτη και κυρίως : το έγγραφο του ΤΑΧΙΣ δεν αποτελεί μισθωτήριο!

Ελευσίνα, την 23.03.2018
Η συντάξασα Δικηγόρος
Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!