Κοινοποιήστε!

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Άτομα με Αναπηρία

Διαχειριζόμαστε και διεκπεραιώνουμε υποθέσεις του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας είτε από τη θέση του νομικού συμβούλου σε φορείς και σωματεία που έχουν ως σκοπό τη προστασία ευπαθών ατόμων, είτε από τη θέση της μάχιμης δικηγορίας ενώπιον θεσμών και Δικαστηρίων, με γνώμονα την απονομή της δικαιοσύνης και την ορθή εφαρμογή του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων καθώς της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρία, στις οικογένειές τους και σε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Εγγυόμαστε αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης και καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων που υφίστανται άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Συνεργασία με στελέχη που έχουν μακρά εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό στον τομέα της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σχεδιασμού δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικών υποθέσεων.

Νομική και συμβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία υιοθεσίας και αναδοχής παιδιών.

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Άτομα με Αναπηρία

«Ίριδες», 1889 - Βαν Γκογκ