201712.01
0

Επιδόματα Μετ’ Εμποδίων

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4501/22-11-2017 / Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 178A).

Περιλαμβάνει 4 άρθρα εκ των οποίων σημαντικότερα είναι το 1ο και 4ο . Το μεν πρώτο αναφέρεται στην Διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος, θεσπίζοντας κριτήρια α) Εισοδηματικά ,  β) Περιουσιακά κριτήρια, γ) Διαμονής και λοιπά.

Το Κοινωνικό Μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα τυχόν χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στο τέταρτο άρθρο θεσπίζεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η έκτακτη εφ’ άπαξ ενίσχυση ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
Και το επίδομα αυτό, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ , κατά την αιώνια βασιλεύουσα ελληνική γραφειοκρατία , με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού.

Δεν πρέπει όμως να λανθάνει της προσοχής, αφενός ότι ορισμένοι δικαιούμενοι, ενδεχομένως να μην καταλήξουν να επωφεληθούν αυτού του σημαντικού και ζωτικού αυτή τη στιγμή επιδόματος, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας για την είσπραξή του, αφετέρου και εξόχως θεμελιώδες, ότι ειδικώς για τους ανθρώπους που καταστράφηκε εξ ολοκλήρου η οικία τους, ή για τις πληγείσες επιχειρήσεις , οι περισσότερες των οποίων είναι μεγάλου βεληνεκούς, άρα και υφιστάμενες μεγάλης αντίστοιχα ζημίας, το ως άνω επίδομα των μόλις 5.000 και 8.000 ευρώ αντίστοιχα, φαντάζει σταγόνα μέσα στην απέραντο ωκεανό λάσπης !

Συνεπώς είναι άκρως κατ’ επείγον το κράτος, (διότι η ιδιωτική πρωτοβουλία απέδειξε ότι και θέλει και μπορεί ) να ενσκύψει εμπράκτως και ουσιωδώς στο πρόβλημα τούτο , με την θέση σε ροή εύκολου , φτηνού και προσιτού χρήματος στην αγορά. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό σε μία ΄΄ μνημονιακή ΄΄ χώρα, είναι μεταξύ άλλων η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες με σχεδόν μηδαμινό επιτόκιο, και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή, η κινητοποίηση ενχρήματων παροχών, με παράκαμψη της γραφειοκρατίας από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου , όπως ν.π.δ.δ. ή και νομικά πρόσωπα στα οποία κύριος μέτοχος είναι το Δημόσιο (βλ. εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΛΤΑ κ.α.) , η απασχόληση κατασκευαστικών εταιρειών για την αποκατάσταση των ζημιών που θα πληρωθούν ευθέως από το κράτος.  

Τα ως άνω όχι μόνο θα ΄΄ξελασπώσουν ΄΄ κυριολεκτικά τον κόσμο που υποφέρει, όχι μόνο θα θέσουν την περιοχή ξανά και σταδιακά σε τροχιά ανασύστασης και αναδόμησης, αλλά θα ΄΄ξελασπώσουν΄΄ τρόπον τινά και εν μέρει και το ίδιο το κράτος, που αυτή τη στιγμή είναι υπόλογο για τις ενέργειες ή και τις παραλείψεις του, (όπως εξετέθη και σε προηγούμενο άρθρο μου).

Για το μόνο που δεν μπορεί να ξελασπώσει είναι για την τόσο άδικη απώλεια ανθρωπίνων ζωών.

Κοινοποιήστε!