201712.15
0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΑΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ε.Π.Ε. που είχε προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση δύο (2) Αποφάσεων επιβολής μεγάλων προστίμων της αρμόδιας ΔΟΥ για λήψη και καταχώριση εικονικών παραστατικών.

Δημοσιεύτηκε την 15.12.2017 η υπ’ αριθμόν Α21846/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έκανε δεκτή ως ουσία  βάσιμη την ασκηθείσα και συζητηθείσα την 12.6.2017 προσφυγή μας, δικαιώνοντας εν όλω την πελάτισσά μας.  

Την προσφυγή υπέγραφε και συζήτησε η Δικηγόρος Αθηνών κα Δήμητρα  Δημ. Κοκκινιώτη.

Κοινοποιήστε!