Σωματεία

Σωματεία

Σύσταση /Ίδρυση επαγγελματικών και παντός είδους Σωματείου Λύση Σωματείου – Τύχη περιουσίας του Αγωγή Μέλους Σωματείου Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης Σωματείου Τροποποίηση καταστατικού Διορισμός εκκαθαριστή σε υπό διάλυση σωματείο

Read More

Κληρονομικό Δίκαιο – Διαθήκες

Κληρονομικό Δίκαιο – Διαθήκες

Αιτήσεις Κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης κύριας Αιτήσεις Αφάνειας Έκδοση Κληρονομητηρίου Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης Αίτηση για άδεια αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου Αγωγή ακύρωσης διαθήκης, αγωγή κληροδόχου, αγωγή περί κλήρου

Read More

Τροχαία

Τροχαία

Αγωγή Αποζημίωσης (υλικές ζημίες-ηθική βλάβη) Αγωγή Αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης

Read More

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κατοχύρωση δικαιώματος Αγωγή απαγόρευσης κυκλοφορίας βιβλίου – Ασφαλιστικά Μέτρα Απαγόρευση χρήσης επωνυμίας σωματείου Απαγόρευση κυκλοφορίας ξένου έργου και αποζημίωση

Read More

Πλειστηριασμοί /Κατασχέσεις

Πλειστηριασμοί /Κατασχέσεις

Αναστολή /ανακοπή κατάσχεσης και Πλειστηριασμού Αναστολή πλειστηριασμού από ΔΟΥ Διαταγές Πληρωμής Αίτηση (από)σφράγισης πραγμάτων Διορισμός μεσεγγυούχου

Read More

Διαφορές με τη Διοίκηση

Διαφορές με τη Διοίκηση

Δήμους – Περιφέρεια Ν.Π.Δ.Δ., ρύθμιση /διαγραφή δημοτικών τελών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, Πρόσφυγες, Αιτήσεις Ακυρώσεως, Ανακοπές Αναστολή Διοικητικών Πράξεων

Read More

Φορολογικά

Φορολογικά

Διαφορές του Κ.Ε.Δ.Ε. Διαγραφή χρεών – Ανακοπές Απαλλαγή και μη φορολόγηση από ανείσπρακτες απαιτήσεις Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο – Ρύθμιση πτωχών οφειλετών

Read More

Nαυτικό Δίκαιο

Nαυτικό Δίκαιο

Ζημίες κατά τη μεταφορά επιβατών /φορτίων (με ή χωρίς φορτωτική) Σωματικές βλάβες /Θάνατος επιβαινόντων Αποζημιώσεις Περιβαλλοντικά ζητήματα Ευθύνη πλοιοκτήτη /Διαχειριστή πλοίου ή ασφαλιστή

Read More

Εργατικά /Διαφορές από Συμβάσεις Έργου

Εργατικά /Διαφορές από Συμβάσεις Έργου

Αγωγή καταβολής μισθών /δεδουλευμένων και μη, Αποζημιώσεως για εργατικό ατύχημα Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία Αγωγή αποζημίωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου Διαφορές από ελαττώματα έργου – πλημμελής εκτέλεση

Read More