Τον θεσμό αυτό στηρίζουμε έμπρακτα και με πολύ επιτυχημένη έκβαση.  Μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, απευθυνόμενες σε ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας όλους τους τομείς του δικαίου, ιδίως θέματα κόκκινων δανείων ή δανειοδότησης, επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου, ανείσπρακτων οφειλών /απαιτήσεων , ζητήματα οικογενειακού δικαίου, αγοραπωλησίες ακινήτων.