Νομικές Υπηρεσίες


Ιδιώτες/Φυσικά πρόσωπα

Οι εντολείς μας έρχονται άμεσα επαφή μαζί μας για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος τους. Σε κλίμα άριστης συνεργασίας επιτυγχάνεται το καλύτερο...

Επιχειρήσεις/ Εταιρείες

Βασικός βραχίονας των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας αποτελούν οι κάθε μορφής εταιρείες (ατομικές, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π..Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κ.α. ) ως και επαγγελματικά σωματεία...

Συμβουλευτική

Τον θεσμό αυτό στηρίζουμε έμπρακτα και με πολύ επιτυχημένη έκβαση. Μέσω ενός ευρέος δικτύου συνεργατών παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής...

GDPR

Eιδικευόμαστε σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και support των πελατών μας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "GDPR".

real-estate2Αγοροπωλησίες – Γονικές Παροχές –Δωρεές
Προσύμφωνα – Εκτιμήσεις Ακινήτων από εξειδικευμένο εκτιμητή – διαχείριση - προώθηση –διαπραγμάτευση
Προστασία πωλητή ακινήτου από μη καταβολή πιστωθέντος τιμήματος
Αγωγή επί Προσβολής της επικαρπίας, οίκησης, νομής, κυριότητας, Αγωγή διανομής ακινήτου,
Περισσότερα

real-estate


Σύναψη μισθώσεων κατοικιών – εμπορικών
Λήξη / Λύση μισθώσεων
Αγωγές Εξώσεως
Διαταγές Αποβολή μισθωτή και
Απόδοση Μισθίου
Περισσότερα

family


Συναινετικό διαζύγιο
Αγωγή διετούς διάστασης
Αγωγή Ισχυρού Κλονισμού
Ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης
Ασφαλιστικά μέτρα Διατροφής και διατροφής από κατιόντες τέκνου (παππού, γιαγιά..)
Περισσότερα

financeΕπαναδιαπραγμάτευση δανείων με τράπεζες, οργανωμένα και σε συνεργασία με έτερους εξειδικευμένους επιστήμονες
Κόκκινα δάνεια – διαγραφή χρεών
Αγωγή καταγγελίας δανείου
Αγωγές από δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
Εξάλειψη Υποθήκης /Προσημείωσης Υποθήκης,
Περισσότερα

criminalΜηνύσεις
Ανάκληση μηνύσεων
Προκαταρκτικές εξετάσεις
Προανάκριση
Αυτόφωρα εγκλήματα
Περισσότερα

workersΑγωγή καταβολής μισθών /δεδουλευμένων και μη, Αποζημιώσεως για εργατικό ατύχημα
Αγωγή καταβολής αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία
Αγωγή αποζημίωσης για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου
Διαφορές από ελαττώματα έργου – πλημμελής εκτέλεση
Περισσότερα

maritime


Ζημίες κατά τη μεταφορά επιβατών /φορτίων (με ή χωρίς φορτωτική)
Σωματικές βλάβες /Θάνατος επιβαινόντων
Αποζημιώσεις
Περιβαλλοντικά ζητήματα
Ευθύνη πλοιοκτήτη /Διαχειριστή πλοίου ή ασφαλιστή
Περισσότερα

taxation


Διαφορές του Κ.Ε.Δ.Ε.
Διαγραφή χρεών – Ανακοπές
Απαλλαγή και μη φορολόγηση από ανείσπρακτες απαιτήσεις
Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο – Ρύθμιση πτωχών οφειλετών
Περισσότερα

meeting


Δήμους – Περιφέρεια
Ν.Π.Δ.Δ., ρύθμιση /διαγραφή δημοτικών τελών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, Πρόσφυγες, Αιτήσεις Ακυρώσεως, Ανακοπές Αναστολή Διοικητικών Πράξεων
Περισσότερα

house-auctionΗλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
Αναστολή-Ακύρωση κατάσχεσης και Πλειστηριασμού
Αναστολή πλειστηριασμού από ΔΟΥ, Ασφαλιστικά ταμεία, Τράπεζες
Διαταγές Πληρωμής
Αίτηση (από)σφράγισης πραγμάτων
Διορισμός μεσεγγυούχου
Περισσότερα

intellectual-propertyΑγωγή Αποζημίωσης (υλικές ζημίες-ηθική βλάβη)
Αγωγή Αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης
Περισσότερα

consultation


Στηρίζουμε έμπρακτα τον θεσμό της Συμβουλευτικής Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες/φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις/ εταιρείες κάθε μορφής. Οι πελάτες μας αναγνωρίζουν και χαιρετίζουν με θέρμη τις παροχές μας αυτές, αφού συχνότατα άγουν στην αποφυγή δικαστικών αγώνων.
Περισσότερα