Βασικός βραχίονας των υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας αποτελούν οι κάθε μορφής εταιρείες (ατομικές, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π..Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κ.α. ) ως και επαγγελματικά σωματεία, από το στάδιο ήδη της σύστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Παρέχουμε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, γρήγορη επέμβαση όποτε παρίσταται ανάγκη, συνδυασμένες και υπεύθυνες νομικές και οικονομικές υπηρεσίες. Με πολυετή εμπειρία σε ζητήματα ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανείσπρακτων απαιτήσεων, δανείων, εργατικών , φορολογικών υποθέσεων, επαγγελματικών μισθώσεων, αλλά και σοβαρότατων ποινικών εκκρεμοτήτων , παριστάμεθα επιτυχώς υπέρ των πελατών μας.
Το γραφείο μας ειδικά για τις εταιρείες – εντολείς μας έχει εφαρμόσει τον θεσμό της παροχής προληπτικών νομικών μέτρων στοχεύοντάς στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας σήμερα αλλά και σε σχέση με το εγγύς μέλλον.